Važnost tjelovježbe u pubertetskoj dobi

Zašto tinejdžeri prestaju biti fizički aktivni?

Važnost tjelovježbe u pubertetskoj dobi

U današnje vrijeme gdje odrasli svojevoljno zanemaruju važnost kretanja i pravilne prehrane te svih dobrobiti koje dolaze s istim, kod djece prestanak bavljenja sportom ili rekreacijom nije nužno iz istih razloga. 

Prestanak bavljenja sportom ili oblikom rekreacije najčešće se događa u periodu završetka osnovne škole. Djecu se gleda kroz prizmu budućih vrhunskih sportaša gdje se vrši selekcija, a svima onima koji se aktivnošću bave iz razonode i potrebom za kretanjem nema mjesta. U razdoblju viših razreda osnovne škole djecu prati faza intenzivnog rasta i razvoja gdje fizička aktivnost nikako ne bi smjela prestati. Nažalost, u Hrvatskoj brojimo sve veći broj djece s prekomjernom tjelesnom težinom što je posljedica sedentarnog načina života i nepravilne prehrane koja obima visokim udjelom ugljikohidrata i šećera. Podaci su zabrinjavajući te ih nikako ne bi trebali zanemarivati, naprotiv, djecu treba poticati na bavljenje vrstom fizičke aktivnosti bilo to kroz igru, sport ili neku drugu vrstu rekreacije. 

Najmlađu djecu u periodu od treće do šeste godine života najlakše je animirati, u tom periodu djeca pronalaze zanimaciju u jednostavnim stvarima, ono samo traži rekvizite i potiče igru bilo s vršnjacima ili odraslima. Djetetu u toj dobi rijetko kad je dosadno, a onda i kad postane ono nađe novu zanimaciju. Problem nastaje kada djeca postaju sve svjesnija okoline i počinju oponašati starije, manje se kreću, više sjede te gledaju u razne ekrane.  

Fizička aktivnost nikad ne bi smjela prestati i tu nastupamo mi odrasli gdje moramo na vrijeme uvidjeti kako naše dijete provodi slobodno vrijeme van školskih i vrtićkih aktivnosti, te ne zaboraviti koliko je bitna za psihofizički razvoj. Dijete koje je aktivno i ima ispunjen dan raznim sadržajima je mentalno zdravije i ima više samopouzdanja od one djece koja većinu dana borave pasivno. 

U pubertetu se najčešće gubi interes za tjelesnom aktivnošću a to je ujedno i završna faza rasta i razvoja gdje se dijete oblikuje u odraslu osobu. Sportske aktivnosti u tom periodu ističu vlastite osobnosti i estetski doživljaj. Stvara se vlastita slika o sebi stoga je važno pomoći mladoj osobi da lakše nađe smisao, radost i optimizam života. 

Poprilično je tužno da djeca danas nemaju gdje i kako baviti se izvannastavnim aktivnostima te se roditelji odlučuju na upisivanje djece na rekreativne programe bilo zbog smanjenja tjelesne težine ili zbog aktivnog provođenja slobodnog vremena. Tako u našem centru brojimo sve veći broj djece kojima je nužna pomoć ili dodatna motivacija ka ostvarenju osobnog zadovoljstva i ciljeva.

Treba napomenuti da potreba za kretanjem nikad ne prestaje, ljudi su za nju stvoreni i niti jedna druga aktivnost ne utječe toliko pozitivno na čovjeka kao pokret, zdravlje nema cijenu sve dok na njega pazimo!

Autor: Marina Viskić, trenerica u Skidajkile centru.