Marta Golja

Univ.bacc.act.soc.

Studentica pravnog fakulteta, studij socijalni rad, koja se aktivno bavi fitnessom već 6 godina. Licencirana je trenerica od 2020.godine, a obrazovanje je stekla na Fitness učilištu. Svoje znanje i dalje nadopunjuje na raznim edukacijama, a većinu svog života je posvetila radu s klijentima te istinski uživa u tom poslu.

MOTO: "Nitko te ne može zaustaviti u tvojim ciljevima osim tebe samog."